Development of remote controlled vehicle for operation in extreme CBRNe conditions
JAVNA NABAVA / PUBLIC PROCUREMENT The project "Development of remote-controlled vehicle for operations in the extreme NRCB conditions (DUV-NRKBE)" aims to stimulate SMEs to invest in R & D and develop a new innovative solution for the global market. The project will last 24 months. The scheduled start is 10/2017, and it ends at the end of 09/2019. The total eligible project cost is 16 ...
Read more >
Razvoj daljinski upravljanog vozila za djelovanje u ekstremnim NRKBE uvjetima
JAVNA NABAVA / PUBLIC PROCUREMENTProjekt „Razvoje daljinski upravljnog vozila za djelovanje u ekstremnim NRKBE uvjetima (DUV-NRKBE)“ ima za cilj potaknuti SME na ulaganja u R&D i razvoj novog inovativnog rješenja namijenjenog globalnom tržištu. Projekt će trajati 24 mjeseca. Planirani početak je u 10/2017., a završetak krajem 09/2019 ...
Read more >
European Social Fund (2007-2013) - Grant for the "Education of Entrepreneurs and SMEs"
DOK-ING has been granted a total of 238.000,00 HRK for the project "Investment in human capital to strengthen the position on the global market and the commercialization of innovations ...
Read more >
Bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007-2013. za „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“, HR.1.1.11-0048
Na natječaj za bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007-2013. DOK-ING se prijavio s projektom „Ulaganje u ljudske potencijale za jačanje pozicije na globalnom tržištu i komercijalizaciju inovacija“. Odobrenjem bespovratnih sredstava u iznosu od 238 ...
Read more >
Increasing competitiveness through the optimization of R&D, production and business processes, RC.2.1.11-0005
(abstract)Following the internal analysis of business processes, DOK-ING has developed a project regarding procurement, development and implementation of ICT solutions for the computer analysis of  business processes (development and adjustment of the new PDM system), the introduction of individual ICT solutions for specific business processes (development and adjustment of the PDM system ...
Read more >
Povećanje konkurentnosti kroz optimalizaciju razvojno-proizvodnih i poslovnih procesa, RC.2.1.11-0005
(sažetak)Na tragu interne analize poslovnih procesa DOK-ING je osmislio projekt nabave, razvoja i provedbe IKT rješenja za informatizaciju analiziranih poslovnih procesa (razvoj i prilagodba novog PDM sustava), uvođenje pojedinačnih IKT rješenja za pojedine poslovne procese (razvoj i prilagodba PDM sustava za svaki od poslovnih procesa, od razvoja do proizvodnje), uvođenje holističkih IKT ...
Read more >
© 2013 DOK-ING d.o.o. Slavonska avenija 22 G, 10000 Zagreb, Croatia • P +385 1 2481 300 • F +385 1 2481 303 • info@dok-ing.hr