Na natječaj za bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007-2013. DOK-ING se prijavio s projektom „Ulaganje u ljudske potencijale za jačanje pozicije na globalnom tržištu i komercijalizaciju inovacija“. Odobrenjem bespovratnih sredstava u iznosu od 238.000,00 kuna, što je i najviši mogući iznos sufinanciranja, DOK-ING je dobio potvrdu da je tvrtka koja prepoznaje ljude kao ključ uspjeha na globalnom tržištu kao i važnost ulaganja u ljudske potencijale za jačanje konkurentnosti na postojećim tržištima, kao i osvajanje novih tržišta. Projektom će 56 zaposlenika tvrtke biti osposobljeno/certificirano za stručne i „soft“ vještine koroz više od 900 sati edukacija za upravljanje procesima, kontrolu kvalitete, vodeće IT i proizvodne tehnologije, računovodstvo i poreze, te trenerske kompetencije za osobni i profesionalni razvoj.

Operativni program Razvoja ljudskih potencijal 2007-2013 usredočito se na malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, pružanje potpore i usluga poduzetnicima. Podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanje i usavršavanja, usvajanja poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetnike kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu radi rasta i razvoj poduzetništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja.

Provedba planiranih aktivnosti promovira obrazovanje za poduzetništvo kao važnog čimbenika gospodarskog rasta te doprinosi podizanju svijesti o potrebi stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja, ali i promociji važnosti poduzetništva u cjelini.

Svrha i opravdanost projekta

Svrha projekta tvrtke DOK-ING d.o.o. je rast na postojećim i ulazak na nova trćišta komercijalizacijom inovacija kroz usavršavanje 56 zaposlenika čime će se doprinijeti ostvarenju pokazatelja strateškog cilja 4 „Strategije razvoja poduzetništva 2013. – 2020.“ kroz rast postoka radnika uključenih u izobrazbu (za 100% već 2016.)

DOK-ING je inovativna visoko tehnološka tvrtka koja se bavi razvoje i proizvodnjem robota s primjenom u razminiranju i vatrogastvu koje izvozimo u 25 zemalja svijeta, a planiramo još snažniju globalnu ekspanziju zbog novo razvijenih robota za primjenu u rudarstvu. S obzirom na rast tvrtke kao i nove razvojne projekte i proizvode, nužno je optimizirati procese pripreme proizvodnje i raspisa tehničke dokumentacije za što ćemo educirati 15 djelatnika odjela razvoja i odjela upravljanja proizvodnjom, kao i osigurati jaču kontrolu kvalitete certificiranjem 4 djelatnika tog odjela kroz 3 edukacije. Time povećavamo kvalitetu, učinkovitost proizvodnje i zadovoljstvo kupaca.

Kupci (npr. US Army) zahtijevaju uvjerenja za ključne proizvodne procese pa ćemo 3 djelatnika obučiti za 3 procesa (zaštita premazom, nehrđajući čelici i zavarivanje EWE). Time povećavamo konkurentnost i mogućnost rasta prihoda.

Nužna je edukacija 3 IT stručnjaka u području MSCA SQL, PhP i računalnih mreža čime se podiže kvaliteta softverskog dijela robota, te ujedno odgovara na zahtjeve kupaca oko visoke razine zaštite podataka.

Obzirom da poslujemo isključivo na inozemnim tržištima s više od 25 država, nužno je ojačati porezno-računovodstvena znanja u tvrtki kako bi se umanjili rizici te smanjili troškovi eksternih stručnjaka. Planira se certifikacija za poreznog savjetnika te edukacija iz računovodstva i valutnog rizika za 6 djelatnika.

Tvrtka organiziran interne edukacije kojima godišnje obuhvatimo 50 radnika. Interni treneri su stručnjaci za područja, ali nemaju izobrazbu za trenere, te će se 24 zaposlenika obučiti prezentacijskim vještinama. Također, voditeljicu ljudskih potencijal certificirat će se za trenera (coach) kako bi postigli veću razinu zadovoljstva zaposlenika (sada je 3,32, cilje je 4,2 u 2016.)

Aktivnosti će omogućiti osobni i profesionalni razvoj djelatnika te ih učiniti konkurentnijima na tržištu rada. Ciljnu skupinu čini 56 zaposlenika, od kojih je 15 žena, 7 do 29 godina i 6 preko 55 godina, te 2 pripadnika manjina. Lokacija provedbe je grad Zagreb.

Informacija o provedbenim kapacitetima korisnika i odabiru partnera

Tvrtka je u 2013. prosječno zapošljavala 189 djelatnika, dok trenutno ima 185 djelatnika od kojih je 49 VSS, 48 u rasponu do 29 i preko 55 godina života, te 30 žena. Tvrtka je matrično organizirana, a ključni sektori su Istraživanje i razvoj (23), Proizvodnja (89), Prodaja (9), Nabava i logistika (25), Potpora poslovanju (13), Kontrola kvalitete (9), te Ured uprave (8) i Projektno vođenje (6).

DOK-ING posluje  od 1991. godine te ima stalan rast prihoda i zaposlenika i odličnu bonitetnu ocjenu. U 2013. ostvaren je prihod od 213,6 mil kuna (izvoz 97%) te dobit od 29,7 mil kuna koja se ulaže u razvoj. Primjenjujući vlastite inovacije i rješenja u sinergiji sa najnovijom dostupnom tehnologijom, danas je DOK-ING jedna od vodećih tvrtki u razvoju i proizvodnji robotiziranih sustava u području razminiranja, vatrogastva i podzemnog rudarstva u svijetu.

Tvrtka je samo u 2013. u eksterne edukacije uložila 417 tis kuna, pri čemu smo do sada bili fokusirani na osnaživanje tehničkih kompetencija. Imamo 3 certificirna voditelja projekata po PMI metodologiji, 2 Microsoft certificirana stručnjaka (više od 10 certifikata vezanih uz različitie IT tehnolocije), te više od 20 specijaliziranih certifikata vezanih uz kontrolu kvalitete, specifične postupke u proizvodnji i zaštiti okoliša. Implementirana je ISO 9001:2008 norma kvalitete koja pokriva ključne poslovne procese: razvoj, proizvodnju, prodaju, logistiku i procese podrške poslovanju. U procesu je implementacija „NATO Secret“ sigurnosnog certifikata.

Veliko iskustvo u vođenju projekata, komercijalnih i razvojnih podloga je ulaganja više od 20 mil kn u 5 razvojnih projekata kojima je status razvojnog istraživanja priznao MZOS, i to zu zadnje tri godine. DOK-ING ima iskustvo u implementaciji EU i nacionalnih projekata: „Modernizacija razvoja i proizvodnje inovativnih robotskih sustava za razminiranje, vatrogatstvo i rudarstvo s primjenom u CBRNe sektoru“ (MINGO 2012. i 2014.), „Jačanje međunarodne konkurentnosti za 2012“ (MINPO), te projekt „FIRE ROB“ (FP7 program, SME-2007-1), gdje je ostvarena suradnja s nekoliko znanstvenih instituta iz Europe.

Više informacija:

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=383&langId=en

http://www.esfcroatia.eu/

http://www.esf.hr/© 2013 DOK-ING d.o.o. Slavonska avenija 22 G, 10000 Zagreb, Croatia • P +385 1 2481 300 • F +385 1 2481 303 • info@dok-ing.hr